Bijstand aanvraag erkenningen

Erkenning inbraakbeveiliging

Niet elke elektricien/installateur mag zomaar een systeem voor elektronische inbraakbeveiliging of brand plaatsen. Wanneer u als vakman een installatie voor een klant plaatst, dient u over een erkenning te beschikken. Meer dan ooit vinden er scherpe controles plaats op de naleving van de wet. Controleurs van de FOD schrijven hoge boetes uit indien men activiteiten van inbraakbeveiliging aanbiedt, zonder over een wettelijke erkenning te beschikken.

Een adviseur van Nelectra die gespecialiseerd is in beveiliging helpt u graag van a tot z bij de aanvraag van uw erkenning.

Erkenning openbare werken    

Iedereen die een overheidsopdracht wil uitvoeren (zowel de hoofd- als de onderaannemer) heeft een erkenning nodig als de prijs van het werk hoger ligt dan een bepaald drempelbedrag. Om een overheidsopdracht van een bepaalde aard en omvang aan te kunnen, moet de aannemer immers voldoende technisch bekwaam zijn en genoeg financiële draagkracht hebben. De erkenning houdt in dat het bevoegde Gewest vaststelt dat dit inderdaad het geval is. Meer informatie over de erkenning openbare werken leest u op de Nelectra website.

De aanvraag of hernieuwing van een erkenning vraagt heel wat administratief werk. Nelectra wil hierin haar leden zoveel mogelijk helpen en begeleidt u daarom stap voor stap bij de samenstelling van het erkenningsdossier.

  • Indien gewenst komt een Nelectra-adviseur bij u langs om de procedure en mogelijkheden uiteen te zetten;
  • Wij gaan samen met u na voor welke klassen en (onder)categorieën uw onderneming in aanmerking komt;
  • Wij bezorgen u een duidelijk overzicht van welke documenten u waar moet opvragen;
  • Wij kijken uw dossier na op volledigheid en verwittigen u meteen mocht er iets ontbreken, zodat uw dossier minder kans loopt op vertragingen of ongunstig advies;
  • Wij sturen het dossier voor u door naar de Erkenningscommissie;
  • Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop van uw dossier en behartigen uw belangen bij eventuele problemen.

Bijstand voor de erkenning inbraakbeveiliging of voor de erkenning openbare werken is volledig gratis voor Nelectra-leden!