AREI

Cover Arei 2020 pro

Het AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, omvat de voornaamste wettelijke voorschriften inzake elektrische installaties.

Deze alomvattende beroepsreglementering omschrijft beschermingsmaatregelen tegen de effecten van elektriciteit aangevuld met voorschriften die betrekking hebben op de keuze en aanwending van elektrische leidingen, machines en apparaten alsook op oude huishoudelijke elektrische installaties. Daaraan werden ook de maatregelen op persoonsniveau toegevoegd.

Vanaf 1 juni 2020 is een nieuw AREI in voege, dat het huidige AREI en zijn ministeriële besluiten vervangt.

In het nieuwe AREI is het meer dan 280 artikelen tellende reglement herschikt en opgedeeld in drie boeken. Het opzet hiervan is de leesbaarheid te verhogen en het AREI meer evolutief te maken. Het bestaat uit 3 thematische boeken. Elk boek bevat een installatieniveau en de reglementaire veiligheidsvereisten voor die installaties:

  • Boek 1: Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning
  • Boek 2: Elektrische installaties op hoogspanning
  • Boek 3: Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

De 3 boeken digitaal beschikbaar voor leden
Voor onze leden stellen we een gratis tool ter beschikking om het meest recente AREI te raadplegen. Hieronder vindt u het AREI dat van kracht is tot 31 mei 2020 en het nieuwe AREI dat op 1 juni 2020 in voege gaat (3 delen). 

Liever het AREI op papier? Bestel ze bij Nelectra (TIJDELIJK NIET VERKRIJGBAAR)
Bij Nelectra kan u als lid ook de boeken aan voordeeltarief bestellen in de Nelectra-webshop.

Webinar: het nieuwe AREI 
Ingelogde leden raadplegen via deze link een webinar (een online infosessie) over het nieuwe AREI.
Scholen die een informatiebijdrage betalen en het webinar willen herbekijken, ontvangen de link na aanvraag via info@nelectra.be.

Hieronder raadplegen INGELOGDE leden de online tool van het huidige AREI en de 3 boeken van het nieuwe AREI. 
Nog niet ingelogd? Log hier eerst in.