AREI

Cover Arei 2020 pro

Het AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, omvat de voornaamste wettelijke voorschriften inzake elektrische installaties.

Deze alomvattende beroepsreglementering omschrijft beschermingsmaatregelen tegen de effecten van elektriciteit aangevuld met voorschriften die betrekking hebben op de keuze en aanwending van elektrische leidingen, machines en apparaten alsook op oude huishoudelijke elektrische installaties. Daaraan werden ook de maatregelen op persoonsniveau toegevoegd.

Vanaf 1 juni 2020 komt een nieuw AREI in voege, dat het huidige AREI en zijn ministeriële besluiten vervangt.
Tot 31 mei 2020 is alleen het huidige AREI van toepassing op elektrische installaties. Dit kan u als lid van Nelectra hieronder gratis digitaal raadplegen. 

In het nieuwe AREI is het meer dan 280 artikelen tellende reglement herschikt en opgedeeld in drie boeken. Het opzet hiervan is de leesbaarheid te verhogen en het AREI meer evolutief te maken. Het bestaat uit 3 thematische boeken. Elk boek bevat een installatieniveau en de reglementaire veiligheidsvereisten voor die installaties:

  • Boek 1: Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning
  • Boek 2: Elektrische installaties op hoogspanning
  • Boek 3: Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

De 3 boeken digitaal beschikbaar voor leden
Voor onze leden stellen we een gratis tool ter beschikking om het meest recente AREI te raadplegen. Hieronder vindt u het AREI dat van kracht is tot 31 mei 2020 en het nieuwe AREI dat op 1 juni 2020 in voege gaat (3 delen). 

Bestel boek 1 van het nieuwe AREI 
Bij Nelectra kan u als lid ook het eerste boek over de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning aan voordeeltarief bestellen in de Nelectra-webshop.

Hieronder raadplegen ingelogde leden de online tool van het huidige AREI en de 3 boeken van het nieuwe AREI.