AREI

Arei

Het AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, omvat de voornaamste wettelijke voorschriften inzake elektrische installaties en werd bij koninklijk besluit ingevoegd op 10 maart 1981.

Deze alomvattende beroepsreglementering omschrijft beschermingsmaatregelen tegen de effecten van elektriciteit aangevuld met voorschriften die betrekking hebben op de keuze en aanwending van elektrische leidingen, machines en apparaten alsook op oude huishoudelijke elektrische installaties. Daaraan werden ook de maatregelen op persoonsniveau toegevoegd.

Voor onze leden stellen we een tool beschikbaar om het meest recente klein A.R.E.I. te raadplegen. 

Wat houdt de online tool in?

  • Inleiding
  • Toepassingsgebied: symbolen
  • Tabel hoogspanning- laagspanning
  • Definities van het AREI
  • Besluiten die het AREI bindend maken
  • Algemeen reglement op de elektrische installaties
  • Codex over het welzijn op het werk - veiligheid van elektrische installaties op werkplaatsen
  • Uitvoeringsbesluiten


Nelectra-leden kunnen bovendien de papieren editie van het AREI aan een voordelig tarief verkrijgen.

Bestel het AREI