Samenwerkingsverbanden

x

 

 

Nelectra & Bouwunie

Nelectra werkt nauw samen met Bouwunie, unie van het kmo-bouwbedrijf. Door deze nauwe samenwerking met de kmo-bouwfederatie kunnen elektro-installatiebedrijven ook vragen stellen aan de adviesdiensten van Bouwunie. 

 

 

 

Nelectra & Alia 

Nelectra schenkt bijzondere aandacht aan de gereglementeerde sector van de elektronische alarmen. Mede daardoor zijn wij in de samenwerking ALIA SECURITY gestapt om de belangen van onze alarminstallateurs zowel op nationaal als op Europees vlak te kunnen verdedigen.

Nelectra-leden, beveiligingsondernemer, zijn automatisch ook lid van Alia Security.

Nelectra & PV Vlaanderen

NELECTRA heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE). ODE en NELECTRA werken specifiek samen in het domein van de fotovoltaïsche zonne-energie. Nelectra is formeel lid van PV Vlaanderen, het technologieplatform rond zonnepanelen. De informatie voor de leden van PV Vlaanderen wordt ook gedeeld met de relevante Nelectra-leden. Verder krijgen Nelectra-leden toegang tot events van PV Vlaanderen en van ODE tegen dezelfde voorwaarden als alle ODE leden (dat wil zeggen gratis of met korting).

Door de samenwerking met ODE – PV Vlaanderen versterkt Nelectra haar band naar het beleid, de Vlaamse en federale energie- en andere ministers, energieadministraties en de regulatoren. Ook de link met het Europese niveau, door de deelname van ODE-experten aan de werkzaamheden van SolarPower Europe.

Nelectra & Unizo

Samenwerking tussen NELECTRA en UNIZO

NELECTRA behartigt de beroeps- en sectorbelangen van de elektrosector. Leden actief in de elektro-installatie, waaronder ook hernieuwbare energietechnieken en beveiliging, en de elektroretail kunnen op NELECTRA rekenen voor kwaliteitsvolle informatie en praktisch, hands-on advies.

Nelectra verbindt en brengt eveneens zelfstandigen en werkgevers uit de elektrosector in contact.

Dit alles heeft als doel solide bedrijven en een sterke sector te creëren.

Voor kwesties waar ook zelfstandigen en werkgevers uit andere sectoren mee te kampen hebben werken we nauw samen met UNIZO, de interprofessionele kmo-organisatie die de belangen behartigt van alle zelfstandigen in Vlaanderen. Beide organisaties versterken elkaar. Door de belangen van de leden uit verschillende beroepsorganisaties samen te brengen en de gemene deler te zoeken, kan UNIZO samen met NELECTRA belangrijke thema’s op grotere schaal aankaarten en behandelen om nog meer impact te hebben.

NELECTRA kan de relaties en het netwerk van UNIZO inschakelen om de belangen van de sector mee te helpen verdedigen. UNIZO organiseert regelmatig activiteiten en opleidingen die ook voor Nelectraleden interessant kunnen zijn.

NELECTRA zetelt in heel wat organisaties, commissies en comités waarin ze aan belangenbehartiging doet voor de elektrosector zoals onder andere het paritair subcomité 149.01, Recupel, Alia Security, PV Cycle Belgium, ODE, … Dankzij een vlotte samenwerking met UNIZO heeft NELECTRA ook een stem in onder meer de Hoge raad voor beveiliging tegen Brand en Ontploffing, de Hoge Raad voor Normalisatie, het Bureau voor Normalisatie (NBN), …