Handel

Geschillen en klachten

Stelt u vast dat de economische wetgeving niet wordt nageleefd? Dan kunt u deze inbreuk signaleren bij de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Het eenvoudigste is om dit te doen via het online meldpunt. Na het invullen van een vragenlijst krijgt u onmiddellijk, online en per e-mail, nuttige informatie over uw rechten en de manier waarop u ze kunt afdwingen.

De Economische Inspectie analyseert uw melding en stelt mogelijk een onderzoek in. Zij komt evenwel niet tussen in uw individueel probleem en verstrekt in principe geen informatie over het onderzoek.

U kan ook schriftelijk contact opnemen met:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie              
Algemene Directie Economische Inspectie
Centrale Diensten – Front Office

NG III, 3e verdieping      
Koning Albert II-laan 16 
1000 Brussel

Hebt u liever een persoonlijk contact met één van de ambtenaren? Dan kan u zich wenden tot één van de zeven regionale kantoren van de Algemene Directie Economische Inspectie. U kunt er elke werkdag terecht van 9u tot 17u.