Nelectra's ELEKTRObarometer

Elk kwartaal peilt Nelectra naar de ervaringen en verwachtingen van ondernemers uit de sector. De situatie van de elektrosector wordt zo in kaart gebracht en met cijfers verduidelijkt via de ‘elektrobarometer’. Deze wordt vervolgens vergeleken met de algemene KMO-conjunctuurindex en de bouwbarometer. Zo krijgt u driemaandelijks een nauwkeurige, up-to-date stand van zaken betreft onze branche. U vindt de meest recente cijfers hierna.

Samenvatting Elektrobarometer - 1ste semester 2017  

De elektrobarometer doet het opnieuw beter

Na een minieme daling in het laatste kwartaal van 2016, gaat de elektrobarometer er in de eerste helft van 2017 met een half indexpunt op vooruit om zo een score van 100,4 te behalen. De gezonde grens van 100,0 wordt daarmee eindelijk overschreden. Het aandeel van de elektrobedrijven dat positief gestemd is over de economische situatie is dus opnieuw groter ten opzichte van het aandeel dat negatief gestemd is over de conjunctuur. Dit voor het eerst in meer dan vijf jaar!

Elektrobarometer Q1 Q2 2017

 

We vergeleken onze sector met die van de bouw en KMO's in het algemeen. En gaan bovendien verder in op specifieke toekomstverwachtingen omtrent de economie, concurrentiedruk, enzovoort.

Lees het volledige verslag hier.