Nelectra's ELEKTRObarometer

Elk kwartaal peilt Nelectra naar de ervaringen en verwachtingen van ondernemers uit de sector. De situatie van de elektrosector wordt zo in kaart gebracht en met cijfers verduidelijkt via de ‘elektrobarometer’. Deze wordt vervolgens vergeleken met de algemene KMO-conjunctuurindex en de bouwbarometer. Zo krijgt u driemaandelijks een nauwkeurige, up-to-date stand van zaken betreft onze branche. U vindt de meest recente cijfers hierna.

Elektrobarometer - 2de kwartaal 2018

De elektrobarometer daalt in het tweede kwartaal van 2018, met 1,2 indexpunten tot 99,7. Grootste oorzaken? De vakantieperiode, waardoor de ondernemingen op een lager pitje draaien, én het toenemende pessimisme bij de elektrohandelaars.

Elektrobarometer Q2 2018

 

We vergeleken onze sector met die van de bouw en KMO's in het algemeen. En gaan bovendien verder in op specifieke toekomstverwachtingen omtrent de economie, concurrentiedruk, enzovoort.

Lees het volledige verslag hier.