Nelectra's ELEKTRObarometer

Elk kwartaal peilt Nelectra naar de ervaringen en verwachtingen van ondernemers uit de sector. De situatie van de elektrosector wordt zo in kaart gebracht en met cijfers verduidelijkt via de ‘elektrobarometer’. Deze wordt vervolgens vergeleken met de algemene KMO-conjunctuurindex en de bouwbarometer. Zo krijgt u driemaandelijks een nauwkeurige, up-to-date stand van zaken betreft onze branche. U vindt de meest recente cijfers hierna.

Elektrobarometer - 3de kwartaal 2018

De elektrobarometer daalt licht in het derde kwartaal van 2018 en strandt op 99,4. Het werkvolume zit goed. Beter zelfs dan in het vorige kwartaal. Toch voor de elektrotechnische installateurs. Niet voor de elektrohandelaars. Bij beiden neemt evenwel de concurrentie toe en ook het aantal slechte betalers stijgt. De elektrohandelaars zijn ronduit pessimistisch.

Lees het volledige verslag hier.

Grafiek algemeen