Nelectra's ELEKTRObarometer

Elk kwartaal peilt Nelectra naar de ervaringen en verwachtingen van ondernemers uit de sector. De situatie van de elektrosector wordt zo in kaart gebracht en met cijfers verduidelijkt via de ‘elektrobarometer’. Zo krijgt u driemaandelijks een nauwkeurige, up-to-date stand van zaken van onze branche. U vindt de meest recente cijfers hierna.

Elektrobarometer - 2de kwartaal 2023 - 100,4

Elektrobarometer verbetert aanzienlijk

Het ondernemersvertrouwen van de elektrobedrijven is fors toegenomen. De elektrobarometer kleurt weer groen. Dat is geleden van eind 2021. De verbetering is wel bijna volledig toe te schrijven aan de elektro-installateurs. Zij hebben meer werk en hun winstgevendheid verbetert. De elektro-handelaars zijn minder tevreden.

Lees hier het volledige verslag. 

Elektrobarometer pictogram