Nelectra's ELEKTRObarometer

Elk kwartaal peilt Nelectra naar de ervaringen en verwachtingen van ondernemers uit de sector. De situatie van de elektrosector wordt zo in kaart gebracht en met cijfers verduidelijkt via de ‘elektrobarometer’. Zo krijgt u driemaandelijks een nauwkeurige, up-to-date stand van zaken van onze branche. U vindt de meest recente cijfers hierna.

Elektrobarometer - 3de kwartaal 2021

Elektrobedrijven overwegend optimistisch

De Elektrobarometer daalt lichtjes in het derde kwartaal van 2021, maar blijft ‘in het groen’. Opvallend is dat de elektrobedrijven de huidige situatie iets minder positief inschatten, terwijl de verwachtingen merkelijk beter zijn. Dat is het geval voor het werkvolume, de tewerkstelling en de rendabiliteit. Globaal genomen zijn de elektrobedrijven eerder optimistisch ingesteld.

Lees hier het volledige verslag

Elektrobarometer pictogram