Nelectra's ELEKTRObarometer

Elk kwartaal peilt Nelectra naar de ervaringen en verwachtingen van ondernemers uit de sector. De situatie van de elektrosector wordt zo in kaart gebracht en met cijfers verduidelijkt via de ‘elektrobarometer’. Deze wordt vervolgens vergeleken met de algemene KMO-conjunctuurindex en de bouwbarometer. Zo krijgt u driemaandelijks een nauwkeurige, up-to-date stand van zaken betreft onze branche. U vindt de meest recente cijfers hierna.

Elektrobarometer - 4de kwartaal 2019

De elektrobarometer behaalt een mooi record. De elektrobarometer stijgt in het vierde kwartaal van 2019 tot een recordhoogte van 102,1. Dat is bijna een vol indexpunt beter dan in het derde kwartaal. 

Lees hier het volledige verslag.

Elektrobarometer pictogram