Nelectra's ELEKTRObarometer

Elk kwartaal peilt Nelectra naar de ervaringen en verwachtingen van ondernemers uit de sector. De situatie van de elektrosector wordt zo in kaart gebracht en met cijfers verduidelijkt via de ‘elektrobarometer’. Deze wordt vervolgens vergeleken met de algemene KMO-conjunctuurindex en de bouwbarometer. Zo krijgt u driemaandelijks een nauwkeurige, up-to-date stand van zaken betreft onze branche. U vindt de meest recente cijfers hierna.

Elektrobarometer - 3de kwartaal 2019

De elektrobarometer blijft het goed doen. In het derde kwartaal van 2019 scoort hij een mooie 101,2. Vooral het werkvolume zit goed. De tevredenheid met het eigen bedrijf ligt hoog. De elektro-installateurs zijn opvallend optimistisch. De elektrohandelaars zijn dat wat minder. Ze hebben meer last van concurrentie. 

Lees hier het volledige verslag.

Elektrobarometer pictogram