Nelectra's ELEKTRObarometer

Elk kwartaal peilt Nelectra naar de ervaringen en verwachtingen van ondernemers uit de sector. De situatie van de elektrosector wordt zo in kaart gebracht en met cijfers verduidelijkt via de ‘elektrobarometer’. Deze wordt vervolgens vergeleken met de algemene KMO-conjunctuurindex en de bouwbarometer. Zo krijgt u driemaandelijks een nauwkeurige, up-to-date stand van zaken betreft onze branche. U vindt de meest recente cijfers hierna.

Elektrobarometer - 4de kwartaal 2017

Elektrobarometer: kleine daling door scherpe concurrentie, maar werkvolume zit goed

De elektrobarometer daalt lichtjes in het vierde kwartaal van 2017. Met 99,6 scoort hij vier tienden lager dan in het derde kwartaal. De elektrosector is daarmee niet alleen. Het begin van de winter laat zich blijkbaar voelen.

Elektrobarometer Q4 2017

 

We vergeleken onze sector met die van de bouw en KMO's in het algemeen. En gaan bovendien verder in op specifieke toekomstverwachtingen omtrent de economie, concurrentiedruk, enzovoort.

Lees het volledige verslag hier.