Nelectra's ELEKTRObarometer

Elk kwartaal peilt Nelectra naar de ervaringen en verwachtingen van ondernemers uit de sector. De situatie van de elektrosector wordt zo in kaart gebracht en met cijfers verduidelijkt via de ‘elektrobarometer’. Zo krijgt u driemaandelijks een nauwkeurige, up-to-date stand van zaken van onze branche. U vindt de meest recente cijfers hierna.

Elektrobarometer - 3de kwartaal 2020

Elektrobarometer herstelt maar nog niet tot op het pre-coronaniveau

De Elektrobarometer veert op. Een score van 99,5 is aanzienlijk beter dan de 97,2 van juni. Na de diepe duik van de voorbije twee kwartalen, zien we dat het herstel vooral voortvloeit uit een toename van het werkvolume van de elektrobedrijven. Gelukkig maar. Van een compleet herstel tot op het niveau van vóór de coronacrisis is evenwel geen sprake. De vooruitzichten voor de komende weken en maanden zijn zelfs minder rooskleurig.

Lees hier het volledige verslag

Elektrobarometer pictogram