Nelectra's ELEKTRObarometer

Elk kwartaal peilt Nelectra naar de ervaringen en verwachtingen van ondernemers uit de sector. De situatie van de elektrosector wordt zo in kaart gebracht en met cijfers verduidelijkt via de ‘elektrobarometer’. Zo krijgt u driemaandelijks een nauwkeurige, up-to-date stand van zaken van onze branche. U vindt de meest recente cijfers hierna.

Elektrobarometer - 4de kwartaal 2021

Elektrobarometer zet zijn opmars verder

De Elektrobarometer stijgt in het vierde kwartaal en zo situeert hij zich over heel 2021 boven de gezonde grens van 100,0 waar optimisten en pessimisten elkaar in evenwicht houden. Het jaargemiddelde landt op 100,3. Dat is beduidend beter dan de 98,3 van 2020. Het ondernemersvertrouwen van zowel installateurs als elektrohandelaars is positief.

Deze analyse betreft Q4 van 2021. Covid zorgt er echter voor dat de omstandigheden snel kunnen veranderen, dus we blijven dagelijks de vinger aan de pols houden.

Lees hier het volledige verslag. 

Elektrobarometer pictogram