Installaties alarm & camera

 

De verplichte wettelijke vergunning

Op 10 november 2017 trad de nieuwe wet Private Veiligheid in werking die de bestaande wet van 10 april 1990 volledig vervangt. Naast een vergunning als onderneming voor alarmsystemen voorziet de nieuwe wet thans ook in een vergunning als onderneming voor camerasystemen. Wanneer en hoe moet u een vergunningsaanvraag indienen? Ingelogde leden vinden hieronder een antwoord op al hun vragen.

De hernieuwing van de verplichte wettelijke vergunning voor alarmbedrijven

Een eerste vergunning als beveiligingsondernemer is geldig voor een periode van vijf jaar, daarna wordt ze vernieuwd voor een periode van 5 jaar (vorige wet 10 jaar). Wat is belangrijk bij de hernieuwing van uw dossier? Log in en lees meer.