Alarminstallaties

 

Opleidingen

Het volgen van een opleiding is één van de voorwaarden om te kunnen werken als uitvoerend of als leidinggevend personeel van een onderneming voor alarmsystemen.
Er zijn drie opleidingsmodules die rechtsgeldig in de onderneming aanwezig moeten zijn om alle activiteiten van beveiliging te kunnen aanbieden.
Deze opleidingsmodules zijn met name:

  • leidinggevend
  • conceptie van alarmsystemen: dit is het intellectuele proces dat vereist is voor de materiële installatie van een een correct functionerend systeem. In het geval van een alarmsysteem is dit   -de keuze van de aard van het systeem, zijn componenten, de bekabeling en
    -de keuze van de plaats waar de componenten moeten geplaatst worden en dit alles om te voorkomen dat het alarmsysteem geen vals alarmsignaal genereert en bij binnendringing altijd een alarmsignaal oplevert
  • installatie en onderhoud van alarmsystemen: dit is de module voor alle personeelsleden die zich bezighouden met het installeren en/of het onderhouden en/of herstellen van alarmsystemen en –centrale

Let evenwel op: In kleinere ondernemingen voor alarmsystemen, waar het leidinggevend en uitvoerend personeel samen uit maximum 5 personen bestaat, moet het leidinggevend personeel dat zelf ook activiteiten van conceptie, installatie of onderhoud van alarmsystemen uitoefent eveneens de opleiding volgen die voorzien is voor het uitvoerend personeel.
Alle opleidingen worden verstrekt door opleidingsinstellingen die daarvoor erkend zijn door de minister van Binnenlandse Zaken.
Afhankelijk van de activiteiten die men binnen de onderneming uitoefent, moet men dus de overeenstemmende opleiding volgen.

Leden die ingelogd zijn, vinden hieronder de links naar de opleidingskalenders van alle door Binnenlandse Zaken erkende Syntra vestigingen die de verschillende modules (basis & bijscholing) in beveiliging aanbieden.

Geen tekst hieronder? Log dan via deze link in.