KB “basisnormen brand”

 

Deze basisreglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de bouw en de inrichting van de gebouwen moeten voldoen. We maken aan onderscheid tussen: lage gebouwen, middelhoge gebouwen en hoge gebouwen. Het doel van deze reglementering is:

  • het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
  • de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
  • preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.

In deze reglementering is er een voortdurende verwijzing naar de NBN en NBN-EN regels van goed vakmanschap.

Als er brand ontstaat dan moeten de aanwezigen het gebouw veilig kunnen verlaten. Het gebouw moet voorzien zijn van een brand detectiemeldingssysteem en de elektrische installatie moet voldoende lang in dienst blijven om de evacuatie van de aanwezigen mogelijk te maken.

Indien u meer informatie wenst, kan u steeds contact opnemen met Nelectra via info@nelectra.be