NBN-S21-100-1

 

Deze Belgische norm bevat de regels voor de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes, de gedetailleerde studie en het ontwerp, de plaatsing, de indienststelling, de controle, het gebruik, het nazicht en het onderhoud, eveneens voor de eventuele wijzigingen en uitbreidingen, van branddetectie- en brandmeldsystemen binnen en rond bouwwerken. Het document behandelt enkel de technische criteria met betrekking tot deze regels. 

Concreet omschrijft deze norm hoe een branddetectiesysteem volgens de regels van goed vakmanschap moet worden opgebouwd: hoe en waar de branddetectoren geplaatst moeten worden, welke bekabeling er voorzien moet worden, welke noodvoeding de centrale moet bezitten, enz.

De NBN S21-100-1 is al sinds 1986 van toepassing maar krijgt regelmatig een update om de technologische evoluties op de voet te volgen.

Indien u meer informatie wenst, kan u steeds contact opnemen met Nelectra via info@nelectra.be