Camerabewaking

 

Pictogrammen

Op de pictogrammen moeten de volgende vermeldingen op zichtbare en leesbare wijze worden aangebracht onder de tekening van de camera:

  1. “Camerabewaking – Wet van 21 maart 2007”
  2. De naam van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, en in voorkomend geval van zijn/haar vertegenwoordiger, bij wie de betrokken personen de rechten bedoeld in de GDPR kunnen uitoefenen.
  3. Het postadres en, in voorkomend geval, het e-mailadres of telefoonnummer waarop de verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger bereikt kan worden.
  4. In voorkomend geval, de gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) (nieuw sinds het KB van 28/05/2018)
  5. In voorkomend geval, de website van de verantwoordelijke voor de verwerking, waar de betrokken personen alle informatie over de beeldverwerking door middel van deze bewakingscamera's kunnen raadplegen (nieuw sinds het KB van 28/05/2018)

Nelectra leden kunnen in onze webshop voordelig pictogrammen bestellen.

Deze nieuwe dienstverlening loopt in samenwerking met een professionele zeefdrukkerij die deze pictogrammen voor u zal produceren. Het is ook mogelijk om uw eigen logo in de pictogrammen te laten graveren.

Wij rekenen u als Nelectra-lid enkel de productiekost, verzendkost en verschuldigde BTW aan. Iedere bestelling wordt u door Nelectra gefactureerd aan scherpe stukprijzen. Per pictogram wordt u een beschermende transparante sticker meegeleverd.
Van zodra u aluminiumborden bestelt (40x60 cm) zal er een transportfirma ingeschakeld worden om uw bestelling af te leveren. Hiervoor wordt u dan een forfaitaire transportkost van minimum €25 aangerekend, die Nelectra mee verrekent in de verschuldigde factuur. 

Om deze transportkost op jaarbasis zo laag mogelijk te houden, lijkt het ons raadzaam dat u per bestelling toch enige stock voorziet.