Camerabewaking

 

Pictogrammen

Op de pictogrammen moeten de volgende vermeldingen op zichtbare en leesbare wijze worden aangebracht onder de tekening van de camera:

  1. “Camerabewaking – Wet van 21 maart 2007”
  2. De naam van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, en in voorkomend geval van zijn/haar vertegenwoordiger, bij wie de betrokken personen de rechten bedoeld in de GDPR kunnen uitoefenen.
  3. Het postadres en, in voorkomend geval, het e-mailadres of telefoonnummer waarop de verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger bereikt kan worden.
  4. In voorkomend geval, de gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) (nieuw sinds het KB van 28/05/2018).
  5. In voorkomend geval, de website van de verantwoordelijke voor de verwerking, waar de betrokken personen alle informatie over de beeldverwerking door middel van deze bewakingscamera's kunnen raadplegen (nieuw sinds het KB van 28/05/2018)
  6. Wanneer het gaat om camerabewaking door middel van camera's voor automatische nummerplaatherkenning, wordt de vermelding "ANPR" in duidelijk zichtbare zwarte hoofdletters toegevoegd op het pictogram, aan de binnenkant van de tekening van de bewakingscamera (nieuw sinds het KB van 28/05/2018). 

Lees in dit document meer over de verplichte vermeldingen vanaf 11 juni 2018.
U kan dit document niet raadplegen? Log dan hier eerst in. 

Nelectra leden kunnen in onze webshop voordelig pictogrammen bestellen.

Nelectra biedt pictogrammen aan: vinylstickers en aluminiumpanelen die u indien gewenst kan personaliseren. Er zijn 2 mogelijkheden: 

  • U kan zelfklevende etiketten met uw gegevens bestellen (eerste voorbeeld) 
  • U kan gegevens op de vinylstickers of alupanelen laten drukken (tweede voorbeeld)
2019 pictogram voorbeeld sticker.PNG

U bestelt zelfklevende etiketten met uw logo, bedrijfsnaam of website, die u zelf kan aanbrengen op de vinylsticker of het alupaneel in de daartoe voorzien marge onderaan. u kan deze stickers in 3 formaten bestellen.

2019 pictogram voorbeeld drukker.PNG

Uw gegevens worden door de drukker op de vinylsticker of het alupaneel gedrukt
Volgende gegevens komen in aanmerking: ofwel de gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking (uw klant), of het logo, naam of website van het bedrijf dat de camera heeft geplaatst (uw bedrijf).

Om deze transportkost op jaarbasis zo laag mogelijk te houden, lijkt het ons raadzaam dat u per bestelling toch enige stock voorziet. 

Ontdek de prijzen in de webshop en bestel