Camerabewaking

 

Register van beeldverwerkingsactiviteiten 

Sinds de inwerkingtreding van de Europese verordening rond gegevensbescherming (GDPR) en de aanpassing van de aanpassing van de Camerawet op 25 mei 2018, moet iedereen die bewakingscamera’s heeft een zogenaamd beeldverwerkingsregister bijhouden. Daarin moet u onder andere vermelden wie toegang heeft tot de beelden, waar ze worden bewaard, hoe ze worden beveiligd, ...

Nelectra heeft voor haar leden een model van register voor beeldverwerkingsactiviteiten (model 11) opgemaakt, dat u enkel nog dient aan te vullen of aan te passen waar nodig. U kan dit model zelf gebruiken wanneer u in uw bedrijf of winkel camerabewaking heeft of u kunt het meegeven aan klanten bij wie u camera's plaatst.