Nelectra, federatie voor de elektrosector

Nelectra is dé beroepsfederatie voor al wie actief is in de elektrosector. Sinds 1960 verenigt ze de zelfstandigen en kmo’s uit de diverse deelsectoren in één sterke federatie.

Nelectra wil een innovatieve meerwaarde bieden aan elektrobedrijven door een breed aanbod van optimale kwalitatieve dienstverlening die ondersteunt, informeert, adviseert en vormt.

3

 

Nelectra staat in voor de behartiging, verdediging en vertegenwoordiging van de beroeps- en sectorbelangen van de elektrotechnische installateurs en handelaars. Dat doen ze onder meer door actief te werken in commissies, raden en comités waar ze haar leden vertegenwoordigt (paritair comité elektriciens, sectorfondsen voor bestaanszekerheid, technologie, vorming en opleiding…) en waarin Nelectra de erkende spreekbuis van de zelfstandigen en kmo’s uit de elektrosector is.

Nelectra biedt diensten aan die het versterken van de professionalisering van de elektrobedrijven beogen. Ze werkt een efficiënte bedrijfsvoering van de leden in de hand en staat bedrijven bij in het innovatief ondernemen; organiseert hiervoor de nodige infosessies en ondersteunt haar leden/klanten in de aandacht voor hun opleidingsbeleid. De werking van Nelectra is opgedeeld in sectoren en werkgroepen. Deze werkgroepen staan in voor de belangenverdediging en promotie van elk beroep en organiseren op regelmatige basis infoavonden, bedrijfsbezoeken, praktische demonstraties en beursbezoeken.

Onze werkdomeinen?

- Personeel
- Bedrijfsvoering
- Milieu & Energie

- Beveiliging

- Taxen & premies

- Infosessies & vorming

- Tools voor leden

- ELEKTRObarometer