Handel

Garantieplicht

De wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen – kortweg de wet consumentenkoop – voorziet een minimale garantietermijn van twee jaar. De verkoper dient dus garantie te verlenen voor het gebrek aan overeenstemming dat zich voordoet binnen deze termijn van twee jaar vanaf de levering van het goed.   

Het staat de eindverkoper uiteraard vrij om aan de consument een contractuele garantie verlenen die verder gaat dan de wettelijke garantie.

Ingelogde leden lezen hieronder meer. 
Geen tekst te zien? Log dan hier eerst in.