Werken & aanneming

Erkenning openbare werken    

Iedereen die een overheidsopdracht wil uitvoeren (zowel de hoofd- als de onderaannemer) heeft een erkenning nodig als de prijs van het werk hoger ligt dan een bepaald drempelbedrag. Om een overheidsopdracht van een bepaalde aard en omvang aan te kunnen, moet de aannemer immers voldoende technisch bekwaam zijn en genoeg financiële draagkracht hebben. De erkenning houdt in dat het bevoegde Gewest vaststelt dat dit inderdaad het geval is.

(Onder)categorieën en klassen

Een erkende onderneming mag niet om het even welk werk voor om het even welk bedrag uitvoeren. De aard en de moeilijkheidsgraad van overheidswerken verschillen en daarom worden ze opgedeeld in categorieën en ondercategorieën. De categorieën krijgen een letter, de ondercategorieën de letter van de categorie waar ze deel van uitmaken en een nummer.  De categorieën en ondercategorieën van werken zijn op hun beurt ingedeeld in acht klassen volgens hun omvang.

Voorlopig erkenning

Ondernemingen die pas starten of die een nieuwe activiteit ontplooien, kunnen uiteraard moeilijk de juiste werkreferenties voorleggen en hebben gewoonlijk onvoldoende omzet gerealiseerd om een erkenning te verkrijgen. Daarom werd voor dat soort bedrijven een instapmogelijkheid ingebouwd: de voorlopige erkenning, waarbij de voorwaarden versoepeld werden.   
        

Aanvraagprocedure

De aanvraag of hernieuwing van een erkenning brengt een administratieve rompslomp met zich mee. Nelectra wil haar leden zoveel mogelijk ontlasten en begeleidt hen daarom stap voor stap bij de samenstelling van hun erkenningsdossier:

  • Indien gewenst komt een Nelectra-adviseur bij u langs om de procedure en mogelijkheden uiteen te zetten;
  • Wij gaan samen met u na voor welke klassen en (onder)categorieën uw onderneming in aanmerking komt;
  • Wij bezorgen u een duidelijk overzicht van welke documenten u waar moet opvragen;
  • Wij kijken uw dossier na op volledigheid en verwittigen u meteen mocht er iets ontbreken, zodat uw dossier minder kans loopt op vertragingen of ongunstig advies;
  • Wij sturen het dossier voor u door naar de Erkenningscommissie;
  • Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop van uw dossier en behartigen uw belangen bij eventuele problemen.

Deze dienstverlening is bovendien volledig gratis voor Nelectra-leden!

Hernieuwing of herziening

Een erkenning is normaal gesproken vijf jaar geldig. Het bevoegde Gewest dat ze verleent, stelt dus vast dat de aannemer aan de technische en financiële voorwaarden voldoet en geeft de opdrachtgevende overheden een soort waarborg dat de aannemer betrouwbaar is. Omdat de omstandigheden in de praktijk evenwel evolueren, is de duur tot vijf jaar beperkt. Na vijf jaar moet de erkenning worden hernieuwd. Men gaat dan na of de onderneming nog aan de voorwaarden voldoet op basis waarvan zij vijf jaar voorheen werd erkend. De erkenning kan ook binnen die termijn van vijf jaar worden herzien. Het initiatief daartoe kan zowel van de aannemer als van het bevoegde Gewest uitgaan.

Ingelogd? Lees in detail alle voorwaarden & eisen met betrekking tot een 'erkenning openbare werken' alsook hoe wij u als Nelectra-lid hierbij kunnen helpen.

OVERZICHT: Alles wat u moet weten over de 'erkenning openbare werken'