Handel

Wet op handelspraktijken

De wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming (BS 12/04/2010) regelt de relaties tussen ondernemingen en consumenten op algemene wijze. Ze heeft twee doelstellingen. Enerzijds streeft ze ernaar de loyaliteit van de concurrentie in de commerciële relaties te garanderen. Anderzijds wil ze de bescherming van de consument verzekeren en ervoor zorgen dat hij voldoende en gepaste informatie krijgt.

De wet reglementeert de meest diverse aangelegenheden, te weten de prijs- en hoeveelheidsaanduiding, contracten op afstand, contracten afgesloten buiten de onderneming van de verkoper, reclame en oneerlijke handelspraktijken, afgedwongen aankopen, onrechtmatige bedingen, enzovoort.

Op onze website behandelen we een aantal van deze items in detail.

Ingelogde leden lezen hieronder meer.
Geen tekst te zien? Log dan hier eerst in