Ondernemerschap

 

Boekhouding

Elke onderneming moet een boekhouding (laten) bijhouden. Deze verplichting wordt opgelegd door de wet, maar is ook van belang voor uw eigen bedrijfsvoering. Uw boekhouding geeft u immers een goed zicht op de financiële situatie van uw zaak, zodat u tijdig kunt bijsturen waar nodig.

Voor sommige ondernemingen volstaat een vereenvoudigde boekhouding, andere zijn verplicht een dubbele boekhouding te voeren. Welke regels van toepassing zijn, hangt af van de aard van uw zaak (eenmanszaak, bvba, nv,…) en uw omzet.

Ingelogde leden kunnen hieronder de brochure “Hoe voer ik de boekhouding van mijn onderneming” raadplegen, met een overzicht van de algemene boekhoudprincipes en de boekhoudkundige verplichtingen die van toepassing zijn in België, alsook van de wettelijke verplichtingen voor de jaarrekening. Voor elke vorm van ondernemen, al dan niet als vennootschap, wordt een volledig beeld gegeven van de verschillende verplichtingen ter zake.

U ziet geen document hieronder? Log dan eerst in door te klikken op deze link.  

De boekhouding van mijn onderneming