Nelectra's Werkgroepen

 

Ludo Holemans.jpg

Werkgroep retail

Voorzitter: Ludo Holemans

Belangrijkste thema’s: energielabels, terugnameplicht voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, e-shops, enz.  Leden van de werkgroep distributie vinden alle informatie over de werkgroep in Mijn Nelectra (rechts bovenaan) of via deze link.

  

Werkgroep elektrische installatiesPeter Goovaerts.jpg

Voorzitter: Peter Goovaerts

Belangrijkste thema’s: hernieuwbare energie, AREI voor elektrische installaties, risicoanalyse, slimme netten en slimme meters, terugnameplicht zonnepanelen, enzovoort.

Leden van de werkgroep installatie vinden alle informatie over de werkgroep in Mijn Nelectra (rechts bovenaan) of via deze link.

Binnen deze werkgroep zijn 2 themagroepen actief: "Wat met accumulatieverwarming in de nabije toekomst?" en "Duurzaamheid" onder leiding van Pieter Feys. 

 

Werkgroep beveiliging

 Voorzitter: Denise WeyersDenise Weyers.jpg

De werkgroep beveiliging komt minstens één keer in het voor-en najaar samen. De groep bestaat grotendeels uit zaakvoerders van beveiligingsondernemingen, aangevuld met een aantal adviseurs/experten.

Activiteiten van de werkgroep:

  • Informatie van de bron: De werkgroep bespreekt de trends en evoluties in de sector van elektronische beveiliging.
    De vergaderingen hebben zowel een juridische/politieke als een technische insteek.
  • Input voor politieke initiatieven en nieuwe projecten: De ideeën die uit de werkgroep komen, vormen vaak  de basis
    voor latere initiatieven in de beveiligingssector.
  • Netwerking: In deze groep heerst een vertrouwelijke sfeer. Hieruit kunnen op vrijwillige basis
    vormen van wederzijdse ondersteuning ontstaan.

Belangrijkste thema’s: inbraakbeveiliging brand, camera, opleidingen en bijscholing, enzovoort.

Leden van de werkgroep beveiliging vinden alle informatie over de werkgroep in Mijn Nelectra (rechts bovenaan) of via deze link.