Nelectra's samenwerkingsverbanden


BouwunieBouwunie-rgb

Nelectra werkt nauw samen met Bouwunie. Door deze nauwe samenwerking met de kmo-bouwfederatie kunnen elektro-installatiebedrijven ook vragen stellen aan de adviesdiensten van Bouwunie.

FBZ - Fonds voor bestaanszekerheid voor de sector van de Elektriciens

Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de sector van de elektriciens werd opgericht in de schoot van het Paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie (PsC 149.01) op 10 maart 1969 (Koninklijk Besluit).

Het Fonds heeft de volgende opdrachten:

  • de toekenning en uitkering van bepaalde aanvullende sociale voordelen;
  • de inning en de invordering van de bijdragen bij de werkgevers van de sector;
  • de financiering van de vorming voor werknemers- en werkgeversorganisaties;
  • de inning en de invordering van de bijdrage en de toekenning en uitkering van een eindejaarspremie;
  • de financiering van een deel van de werking en sommige initiatieven van de vzw's Vormelek en Tecnolec;
  • het op aanvraag door de werkgever afleveren van tewerkstellingsattesten;
  • het op zich nemen van bijzondere bijdragen;
  • en tenslotte het voorzien van de inning van de bijdrage bestemd voor de financiering en de inrichting van het sociaal sectoraal pensioenstelsel

Volta

Volta is de paritaire organisatie die opleidingen voor werknemers in de elektrosector faciliteert en normering en technologie opvolgt. Nelectra is één van de stichtende partners en zetelt er in het bestuur.

Alia security

Nelectra schenkt bijzondere aandacht aan de sector van de elektronische beveiliging, in het bijzonder alarm- en camerasystemen die onder de wettelijke vergunningsplicht vallen. Mede daardoor heeft Nelectra in 2006 de koepel ALIA SECURITY mee opgericht om de belangen van onze beveiligingsondernemingen zowel op nationaal als op Europees vlak te kunnen verdedigen.

Nelectra-leden, beveiligingsondernemer, zijn automatisch ook lid van Alia Security.


ODE / PV Vlaanderen 
ODE PV Vlaanderen.png

NELECTRA en ODE werken samen in het domein van de fotovoltaïsche zonne-energie. Nelectra is hierdoor ook formeel lid van PV Vlaanderen, het technologieplatform rond zonnepanelen. De informatie en events voor de leden van PV Vlaanderen worden ook gedeeld met de relevante Nelectra-leden. 

Door de samenwerking met ODE – PV Vlaanderen versterkt Nelectra haar band naar het beleid, de Vlaamse en federale energie- en andere ministers, energieadministraties en de regulatoren. Ook de link met het Europese niveau, door de deelname van ODE-experten aan de werkzaamheden van SolarPower Europe.

Unizo 

NELECTRA behartigt de beroeps- en sectorbelangen van de elektrosector. Leden actief in de elektro-installatie, waaronder ook hernieuwbare energietechnieken en beveiliging, en de elektroretail kunnen op NELECTRA rekenen voor kwaliteitsvolle informatie en praktisch, hands-on advies.

Nelectra verbindt en brengt eveneens zelfstandigen en werkgevers uit de elektrosector in contact.

Dit alles heeft als doel solide bedrijven en een sterke sector te creëren.

Voor kwesties waar ook zelfstandigen en werkgevers uit andere sectoren mee te kampen hebben werken we nauw samen met UNIZO, de interprofessionele kmo-organisatie die de belangen behartigt van alle zelfstandigen in Vlaanderen. Beide organisaties versterken elkaar. Door de belangen van de leden uit verschillende beroepsorganisaties samen te brengen en de gemene deler te zoeken, kan UNIZO samen met NELECTRA belangrijke thema’s op grotere schaal aankaarten en behandelen om nog meer impact te hebben.

NELECTRA kan de relaties en het netwerk van UNIZO inschakelen om de belangen van de sector mee te helpen verdedigen. UNIZO organiseert regelmatig activiteiten en opleidingen die ook voor Nelectraleden interessant kunnen zijn.

NELECTRA zetelt in heel wat organisaties, commissies en comités waarin ze aan belangenbehartiging doet voor de elektrosector zoals onder andere het paritair subcomité 149.01, Recupel, Alia Security, PV Cycle Belgium, ODE, … Dankzij een vlotte samenwerking met UNIZO heeft NELECTRA ook een stem in onder meer de Hoge raad voor beveiliging tegen Brand en Ontploffing, de Hoge Raad voor Normalisatie, het Bureau voor Normalisatie (NBN), …