Recyclage - terugnameplicht

Afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen

Sinds 1 januari 2013 is in het Vlaams Gewest de aanvaardingsplicht voor afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen van kracht. Dit betekent dat u als installateur/eindverkoper bij de aanschaf van een nieuw fotovoltaïsch zonnepaneel wettelijk verplicht bent ieder afgedankt zonnepaneel gratis in ontvangst te nemen.

Voert u als installateur zonnepanelen in vanuit het buitenland? Dan wordt u bovendien beschouwd als producent en bent u wettelijk verplicht om te zorgen voor de registratie, rapportering, terugname én verwerking van uw afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen. Dit kan via een individueel beheersplan of via het collectief systeem dat PV CYCLE aanbiedt. De naleving ervan wordt gecontroleerd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

PV CYCLE Belgium

Op 1 juli 2016 startte PV CYCLE BELGIUM met een nieuw en collectief systeem dat het beheer, de inzameling en de verwerking organiseert van afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen in België.
Leden vinden alle informatie in bijgevoegd document.

Meer info PV CYCLE: wetgeving & 'lid worden'

Inzamelpunt worden

Elke natuurlijke of rechtspersoon die met zonnepanelen werkt, kan zich vrijwillig registreren als erkend PV Cycle inzamelpunt en zo helpen om afgedankte zonnepanelen in te zamelen. Opdat PV Cycle de toestellen gratis zou komen ophalen, dient u zich als PV installateur te registreren als ophaalpunt. U geniet dan bovendien van een financiële vergoeding.

Ingelogde leden lezen hieronder meer informatie over hoe u een inzamelpunt kan worden.
Geen verdere informatie? Log dan hier eerst in.