Energie & technologie

 

EPB: Energieprestatieregelgeving

Sinds 2006 is in Vlaanderen de energieprestatieregelgeving van kracht, ook wel eens de EPB-regelgeving genoemd. Deze regelgeving legt eisen op aan gebouwen op vlak van EnergiePrestaties (het energieverbruik moet beperkt worden) en het Binnenklimaat (er moet voldoende comfort zijn: voldoende verse lucht in de lokalen, niet té warm,enzovoort).

Leden loggen zich in en krijgen onderstaand een overzicht van wat het EPB inhoudt en welke voorwaarden eraan verbonden zijn.

EPB regelgeving