Recyclage - terugnameplicht

 

Verpakkingsafval

Ondernemingen die verpakkingen op de markt brengen, de zogenaamde verpakkingsverantwoordelijken, hebben een preventie-, informatie- en terugnameplicht.

Bedrijven hebben de mogelijkheid om deze verplichtingen zelf uit te voeren, maar omdat het in de praktijk moeilijk is om dit zelf te organiseren, wordt deze opdracht meestal toegekend aan een erkende instelling: Fost Plus (voor huishoudelijke verpakkingen) of Val-I-Pac (voor bedrijfsmatige verpakkingen). De naleving wordt gecontroleerd door de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC).

Log in en kom te weten of u verpakkingsverantwoordelijke bent en dus aan de verplichtingen moet voldoen. Lees meer...

Fost Plus

Indien een onderneming wordt beschouwd als verpakkingsverantwoordelijke voor huishoudelijke verpakkingen, moet zij voor die verpakkingen een recyclagepercentage behalen (terugnameplicht) en de overheid informeren over de aard ervan (informatieplicht). Dit kan door een eigen systeem voor de inzameling en recyclage op te zetten, maar, gezien dit meestal duur en in de praktijk moeilijk haalbaar is, sluiten de meesten aan bij Fost Plus.
Ook kleinhandelaars, die verpakkingen op de Belgische markt brengen, zijn onderhevig aan de wettelijke informatie- en terugnameplicht en worden als verpakkingsverantwoordelijken voor huishoudelijke verpakkingen beschouwd.

Meer info over de organisatie Fost Plus vindt u op de website van Fost Plus


Valipac

Om de verplichtingen inzake bedrijfsmatig verpakkingsafval op een gecentraliseerde manier na te leven, werd valipac opgericht, een vzw die officieel wordt erkend door de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC). Valipac voert de informatie- en terugnameplicht uit voor de verpakkingsverantwoordelijken van verpakkingsmateriaal van bedrijfsmatige oorsprong.

Indien zij dat wensen, kunnen die bedrijven deze verplichtingen uiteraard ook individueel naleven. In de praktijk blijkt dit vaak niet haalbaar te zijn en kiezen de meesten er dan ook voor om aan te sluiten bij valipac.       

Om de kmo's aan te moedigen om inspanningen te leveren om hun verpakkingsafval te sorteren, verstrekt valipac financiële steun aan ontpakkers. Er wordt een premie toegekend voor bedrijfsmatige verpakkingen. U hoeft geen lid te zijn van valipac om in aanmerking te komen voor de premie. Voorwaarde is wel dat u enkel ontpakker bent en geen verpakkingsverantwoordelijke.

Meer info over de organisatie valipac vindt u op de website van valipac.

In deze folder leest u over de vier soorten premies van valipac.