Recupelvergoeding

 

recupel


Recupel

Tussen de drie Belgische gewesten en de betrokken bedrijfssectoren werd een Milieubeleidsovereenkomst gesloten over de terugnameplicht van ‘Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten’ (AEEA).

Wanneer een verbruiker een nieuw toestel koopt, moet de handelaar het afgedankte exemplaar gratis overnemen. Producenten, invoerders en verdelers zorgen er op hun beurt voor dat dit afvalmateriaal kosteloos wordt ingezameld en verwerkt. Om de wettelijke terugnameverplichtingen mogelijk te maken, richtten de producenten en invoerders een beheersorganisme op: Recupel.

Het stelsel wordt gefinancierd door de recyclagebijdrage die men betaalt bij aankoop van een nieuw toestel. Deze bijdrage (21% btw inbegrepen) moet vermeld staan op de factuur of op het kasticket dat aan de consument wordt afgeleverd. Daarnaast dient ze ook duidelijk aangegeven te worden in de winkelrekken, folders,… Alle toestellen worden gedefinieerd volgens zeer specifieke criteria die bepalen of een apparaat al dan niet bijdrageplichtig is. Elk jaar worden de productenlijsten geëvalueerd: eens goedgekeurd door de overheid, worden ze aan de producenten en invoerders alsook aan de distributiesector meegedeeld.

Nelectra-leden worden van wijzigingen steeds op de hoogte gebracht via onze ledenmails en/of de Nelectra-website.

Recupelvergoeding voor Nelectra-leden

U kunt jaarlijks een algemene vergoeding krijgen voor het laten ophalen van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) door Recupel. Daarnaast heeft u ook recht op een bijkomende optimalisatievergoeding indien u deze apparaten meeneemt bij uw klant en ze stockeert tot ze worden opgehaald door Recupel.

Log in en lees verder op welke RECUPEL vergoedingen u als Nelectra-lid recht heeft.
Geen document hieronder? Log dan hier eerst in.