Recyclage - terugnameplicht

 

recupel

Afgedankte elektr(on)ische apparaten

Tussen de drie Belgische gewesten en de betrokken bedrijfssectoren werd een Milieubeleidsovereenkomst gesloten over de terugnameplicht van ‘Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten’ (AEEA).

Wanneer een verbruiker een nieuw toestel koopt, moet de handelaar het afgedankte exemplaar gratis overnemen. Producenten, invoerders en verdelers zorgen er op hun beurt voor dat dit afvalmateriaal kosteloos wordt ingezameld en verwerkt.
Om de wettelijke terugnameverplichtingen mogelijk te maken, richtten de producenten en invoerders een beheersorganisme op: Recupel.

Recupel

Recupel werd gelanceerd op 1 juli 2001 en organiseert sindsdien de verzameling en behandeling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Het stelsel wordt gefinancierd door de recyclagebijdrage die men betaalt bij aankoop van een nieuw toestel. Deze bijdrage (21% btw inbegrepen) moet vermeld staan op de factuur of op het kasticket dat aan de consument wordt afgeleverd. Daarnaast dient ze ook duidelijk aangegeven te worden in de winkelrekken, folders,…

Alle toestellen worden gedefinieerd volgens zeer specifieke criteria die bepalen of een apparaat al dan niet bijdrageplichtig is. Elk jaar worden de productenlijsten geëvalueerd: eens goedgekeurd door de overheid, worden ze aan de producenten en invoerders alsook aan de distributiesector meegedeeld.

Opgelet: Het toepassingsgebied van de Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische apparatuur werd vanaf 15 augustus 2018 uitgebreid naar ‘alle’ apparatuur. Als gevolg daarvan werden per 1 juli 2018 een aantal producten en categorieën toegevoegd aan de apparatenlijst van Recupel, waarvoor thans dus ook een milieubijdrage verschuldigd is zoals klein elektrisch installatiemateriaal (cat. 09.07) en laadpalen (cat.09.54).

Ingelogde leden vinden hier de volledige productenlijst.

Inzamelpunt worden

Opdat Recupel de toestellen gratis bij u zou komen ophalen, dient u zich als handelaar te registreren als ophaalpunt.

Als u ingelogd bent leest u hieronder meer.
Nog niet ingelogd? Log dan eerst hier in.

Recupelvergoeding voor Nelectra-leden

U kunt jaarlijks een algemene vergoeding krijgen voor het laten ophalen van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) door Recupel. Daarnaast heeft u ook recht op een bijkomende optimalisatievergoeding indien u deze apparaten meeneemt bij uw klant en ze stockeert tot ze worden opgehaald door Recupel.

Log in en lees verder op welke RECUPEL vergoedingen u als Nelectra-lid recht heeft.
Geen tekst hieronder? Log dan eerst in.