Recyclage - terugnameplicht

 

Oud papier

De aanvaardingsplicht 'reclamedrukwerk' werd afgeschaft in Vlaanderen. Tot nader order blijft de terugnameplicht wel nog van toepassing voor reclamedrukwerk verspreid in het Brussels hoofdstedelijk en in het Waalse gewest.

Lees meer...

Interventiefonds oud papier

Het Interventiefonds oud papier biedt de Brusselse en Waalse leden de mogelijkheid om op een eenvoudige en kostenefficiënte manier te voldoen aan uw aanvaardings-/terugnameplicht voor reclamedrukwerk. Het Interventiefonds oud papier zorgt voor het naleven van uw verantwoordelijkheden en de rapportering naar de overheden. Het enige wat van u verwacht wordt, is een jaarlijkse aangifte van de verspreide reclamedrukwerken per Gewest.

Aansluiting via Nelectra

Brusselse en Waalse leden kunnen via Nelectra aansluiten bij het Interventiefonds oud papier – en zo hun wettelijke aanvaardingsplicht vervullen – door het toetredingsformulier aan te vragen en ingevuld terug te bezorgen.

Bijkomend voordeel voor Nelectra-leden is dat zij geen aansluitingskost dienen te betalen.

Hoe dit in zijn werk gaat, leest u door zich in te loggen.