Recyclage - terugnameplicht batterijen

 

De regionale milieuwetgeving in de drie Gewesten in België voorziet dat elke producent of invoerder die batterijen en/of accu’s op de Belgische markt brengt, moet voldoen aan de aanvaardingsplicht. Dit betekent dat de producent of invoerder verplicht is om de afgedankte batterijen en accu’s in te zamelen en te laten verwerken mits het respecteren van de door de wetgever opgelegde doelstellingen. Daarnaast dient de producent of invoerder ook maatregelen te nemen op het vlak van preventie en sensibilisering en dient hij over dit alles uitgebreid te rapporteren aan de gewestelijke overheden. Ten slotte dient hij de registratieplicht bij de gewestelijke overheden na te leven.

Het is belangrijk te benadrukken dat alle batterijen en accu’s onder deze wetgeving vallen. Het betreft zowel losse batterijen of accu’s alsook batterijen of accu’s die worden meegeleverd met een ander product of zich in een product bevinden.

Producenten of invoerders kunnen individueel voldoen aan de aanvaardingsplicht ofwel door aan te sluiten bij het collectieve systeem van Bebat.

Opmerking: Ook de kleinhandelaar moet aan deze verplichtingen voldoen indien hij rechtstreeks artikelen invoert die voorzien zijn van batterijen!

BEBAT

Voor producenten of invoerders is het niet eenvoudig om individueel te voldoen aan de aanvaardingsplicht. Het is veel makkelijker om zich aan te sluiten bij een collectief systeem. Daarom sloot de sector milieubeleidsovereenkomsten af met de Gewesten en hebben de 5 fabrikanten van batterijen in 1995 het beheersorganisme Bebat opgericht onder de vorm van een vzw.

Inzamelpunt worden

Krijgt u van klanten al eens de vraag waar ze met hun gebruikte batterijen terecht kunnen? Of wat moeten ze aanvangen met oude accu’s van gsm’s, …?

Log in en lees verder hoe u BEBAT-inzamelpunt kan worden. 
Geen informatie hieronder? Log dan eerst in.