Energie & technologie

 

Laadpalen

De verkoop van nieuwe elektrische wagens stijgt, onder meer dankzij de stimulerende maatregelen van de Vlaamse overheid. De behoefte aan toegankelijke oplaadpunten neemt daardoor ook toe. Log in en lees in bijgevoegde folder alle informatie over de laadstandaard, het beleidskader voor oplaadpunten en de versnelde uitrol van oplaadpunten.

Oplaadpunten in steden en gemeenten

Elk laadpunt voor een elektrisch voertuig (EV) moet o.a. beschermd worden tegen onrechtstreekse aanraking. In onderstaand artikel wordt de bescherming van Mode 3 laadpunten d.m.v. een automatische differentieelstroominrichting (diff.) (§ 5) besproken. Een Mode 3 laadpunt is een toestel dat uitsluitend bedoeld is voor het laden van EV’s met wisselstroom (AC). Lees meer in onderstaand document. 

Tip! U kunt gratis inschrijven voor de e-learningmodule laadinfrastructuur bij Volta. Zo beschikt u over voldoende achtergrond om klanten een advies op maat te geven over de verschillende mogelijkheden, alsook om een dergelijke installatie te installeren!

Laadpunten voor elektrische voertuigen: de differentieelschakelaar

Laadpalen en het AREI

De huidige veiligheidsmaatregelen voor de installatie van vaste conductieve laadinrichtingen voor elektrische wegvoertuigen of de vervanging van vaste bestaande conductieve laadinrichtingen zijn aangevuld met nieuwe bepalingen. 

Die bepalingen betreffen laadinrichtingen die geïnstalleerd zijn in particuliere woningen, bedrijven en openbare ruimten. Ze zijn opgenomen in een nieuw Hoofdstuk 7.22 Voeding van elektrische wegvoertuigen in Boek 1 van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) tot vaststelling van de veiligheidsmaatregelen voor de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

U leest er meer over in een verklarend document van Volta en hier raadpleegt u ook Hoofdstuk 7.22. 

In de webshop van Nelectra kunnen leden volgende interessante publicaties gratis bestellen (digitaal of op papier):

  • de Brochure laadinfrastructuur met de verplichtingen bij nieuwbouw en renovatie in Vlaanderen en het fiscaal gunstregime.
  • de Elektrowijzer laadpalen met een waaier aan informatie over laadinfrastructuur zoals de verschillende mogelijkheden om elektrische voertuigen te laden.