Online schuldinvordering & Juridische bijstand

Jubi 2020

Online schuldinvordering: een effectieve oplossing tegen wanbetalers

Bijna alle leden krijgen ooit te maken met ‘slechte betalers’. Het schrijven van herinneringsbrieven en de eventuele ingebrekestelling zijn zeer tijdrovende bezigheden die bovendien vaak weinig resultaat opleveren.

Daarom biedt Nelectra een unieke oplossing aan: in samenwerking met advocatenkantoor Beelen en Gerechtsdeurwaarders Modero kunt u eenvoudig de deels of helemaal niet betaalde facturen aanpakken. Het maakt niet uit of het over een groot of klein bedrag gaat.

Als uw klant na uw eerste herinnering niet betaalt, maakt u het dossier onmiddellijk over aan de gerechtsdeurwaarder. U behoudt echter op ieder moment de volledige controle over de procedure en kunt continu uw dossiers opvolgen.

Werkwijze Online schuldinvordering

Bijkomend voordeel: Juridische bijstand 

Nelectra krijgt heel wat juridische vragen van haar leden, sommige kunnen we direct beantwoorden, voor andere vragen is advies en begeleiding door een raadsman meer aangewezen. Een advocatenbureau of een consultancybedrijf aanspreken is vaak moeilijk en niet altijd opportuun, toch… U heeft nood aan snelle, oplossingsgerichte adviezen in mensentaal en op maat van uw bedrijf.

Om dit te verwezenlijken, heeft Nelectra een samenwerking met Advocatenkantoor Beelen opgezet. Via deze samenwerking en via uw aansluiting bij deze Nelectra-dienstverlening, kunt u zich als zaakvoerder of vennoot laten adviseren door de advocaten van het kantoor, gespecialiseerd in meerdere materies op zowel beroepsmatig vlak als voor privézaken. Indien moet overgegaan worden tot een uitgebreider advies of een rechtszaak, geniet u van een belangrijke korting op het normale uurtarief. Ook voor dossiers die u doorstuurde aan Modero Gerechtsdeurwaarders voor invordering van facturen, kan u genieten van het voordeeltarief van de advocaten mocht het tot een procedure voor de rechtbank komen.

Werkwijze Juridische bijstand

In onderstaande video leggen Nelectra's dossierbeheerder, de gerechtsdeurwaarders van Modero en een advocaat van Beelen Advocaten u de verschillende stappen uit. 

Sluit vandaag nog aan bij deze dienstverlening, exclusief voor leden van Nelectra! 
U betaalt een forfaitair bedrag afhankelijk van uw aantal werknemers (zie intekendocument).

Intekendocument

Getuigenissen van onze leden

Vincent Motmans – D’tral Beveiliging
“We merkten dat er steeds meer mensen hun betaling uitstellen. Toen we wisten dat onze beroepsfederatie een invorderingssysteem aanbood aan een scherpe ledenprijs, hebben we dan ook onmiddellijk ingetekend. Sinds we met dit systeem werken kunnen we – mits een zorgvuldige planning – veel geld innen dat vroeger verloren zou zijn gegaan.”

Hans De Groote – Blackdog
“Het systeem is zeer flexibel te hanteren en gebruiksvriendelijk, waarmee we nu heel veel administratieve rompslomp vermijden. We merken duidelijk het afschrikkingseffect van de gerechtsdeurwaarder en de advocaat, temeer daar er onmiddellijk een schadebeding en interesten bovenop de hoofdsom komen. Het is zeer geruststellend te weten dat je een stok achter de deur hebt indien nodig.”

Wenst u meer informatie omtrent de online schuldinvordering? Contacteer onze collega Nadia Van Nuffel via nadia.vannuffel@nelectra.be of via telefoon: 02/550.17.17