GDPR

GDPR 2

Nelectra staat u bij bij de invoering van de GDPR met up-to-date informatie en modelcontracten

Op 25 mei 2018 treedt de GDPR (General Data Protection Regulation) in werking. Elk bedrijf dat gegevens van natuurlijke personen verwerkt is hieraan onderworpen. Aangezien u als onderneming gegevens van klanten, leveranciers, personeel, … verzamelt, beheert en gebruikt, gelden deze nieuwe privacyregels dus ook voor u!

Om onze leden hierin zoveel mogelijk te ondersteunen, heeft Nelectra in samenwerking met Bouwunie een aantal modeldocumenten ontwikkeld op maat van het kmo-elektrobedrijf. U moet deze enkel nog personaliseren naar uw eigen onderneming.

Deze documenten zijn gratis voor leden en kan u via deze link downloaden.