Controle aannemers

Jaarrekeningen

Via een 'online'-toepassing kunt u gratis de jaarrekeningen of geconsolideerde jaarrekeningen van alle Belgische bedrijven raadplegen die tijdens de vijf voorbije kalenderjaren en het lopende kalenderjaar werden neergelegd bij de Nationale Bank van België. Log in om toegang te krijgen.

BTW & registratie

Erkenning openbare werken

Iedereen die een overheidsopdracht wil uitvoeren (zowel de hoofd- als de onderaannemer) heeft een erkenning nodig als de prijs van het werk hoger ligt dan een bepaald drempelbedrag. Om een overheidsopdracht van een bepaalde aard en omvang aan te kunnen, moet de aannemer immers voldoende technisch bekwaam zijn en genoeg financiële draagkracht hebben. De erkenning houdt in dat het bevoegde Gewest vaststelt dat dit inderdaad het geval is. 

Meer info hierover vindt u hier.


Sociale/fiscale schulden

Nelectraleden kunnen via onderstaande tools aannemers controleren op sociale en fiscale inhoudingsplicht. Met andere woorden of zij sociale en/of fiscale schulden hebben en of u dus een deel van het factuurbedrag dient in te houden. Log in en lees meer...