Korting NBN S21-100-1

In adviezen van de brandweer en in lastenboeken wordt regelmatig verwezen naar de NBN S21-100-1-norm.

Een must dus voor elke installateur van brandbeveiliging!

Wat is de NBN S21-100-1?

Deze Belgische norm bevat de regels voor de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes, de gedetailleerde studie en het ontwerp, de plaatsing, de indienststelling, de controle, het gebruik, het nazicht en het onderhoud, eveneens voor de eventuele wijzigingen en uitbreidingen, van branddetectie- en brandmeldsystemen binnen en rond bouwwerken. Het document behandelt enkel de technische criteria met betrekking tot deze regels. 

Concreet omschrijft deze norm hoe een branddetectiesysteem volgens de regels van goed vakmanschap moet worden opgebouwd: hoe en waar de branddetectoren geplaatst moeten worden, welke bekabeling er voorzien moet worden, welke noodvoeding de centrale moet bezitten, enz.

De NBN S21-100-1 is al sinds 1986 van toepassing maar krijgt regelmatig een update om de technologische evoluties op de voet te volgen.

De meest recente versie NBN S 21-100-1:2021 werd op 13 augustus 2021 gepubliceerd. Deze aanpassing bracht een grote fundamentele aanpassing met zich mee waardoor er resultaatgericht kan gewerkt worden van in de ontwerpfase. Met de toevoegingen van het geargumenteerd dossier, verschillende mogelijkheden van doormelding eigen aan de organisatie alsook de gerichte oplossingen wat betreft BEAM-detectoren wordt de norm een stuk handelbaarder naar de praktijk. Hierdoor is het mogelijk om de branddetectie perfect af te stemmen met de doelstellingen en de risico’s van het gebouw.

Bestel nu in de webshop mét korting!