KLIP - Kabel en Leiding Informatie Portaal

klip

Het Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP) is een elektronisch informatiesysteem voor de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over kabels en leidingen tussen kabel- en leidingbeheerders, planaanvragers en openbaardomeinbeheerders.

Onder een (professionele) planaanvrager wordt verstaan de persoon die in het kader van zijn beroepsactiviteiten of taken van publiek belang op het grondgebied van het Vlaamse Gewest ofwel grondwerken zal uitvoeren, ofwel bertrokken is bij de voorbereiding en planning van dergelijke werken, en zich in die hoedanigheid geregistreerd heeft in het KLIP. Lees meer...