De werkwijze van de online schuldinvordering

Jubi 2020

Leden van Nelectra die ingetekend hebben op de online schuldinvordering kunnen via onderstaand stappenplan een dossier aanmaken. 

Stap 1

Stuur eerst een herinneringsbrief naar uw klant. Als u ingelogd bent, kan u hier een modelbrief downloaden. 
Stuur uw brief, bij voorkeur aangetekend, op en houd het bewijs hiervan bij. Dit kan u later bij niet-betaling overmaken aan de gerechtsdeurwaarders. 

Stap 2 

Uw klant geeft binnen de 15 dagen geen gevolg aan de herinneringsbrief?
Maak dan volgende gegevens en bewijsstukken over aan Modero Gerechtsdeurwaarders via nelectra@modero.be.

Van de tegenpartij: 

  • Naam (en voornaam) 
  • Adres / maatschappelijke zetel 
  • Rijksregisternummer en/of geboortedatum 
  • KBO-nummer 
  • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer, GSM-nummer 

Deze bewijsstukken: 

  • Kopie van de getekende bestelbon
  • Kopie van de in te vorderen facturen
  • Kopie van de toepasselijke algemene en/of betaalvoorwaarden
  • Relevante briefwisseling (betwisting, aanvraag afbetalingsplan, betaalbelofte, …)
  • Overzicht van ontvangen betalingen, creditnota’s, … op doorgegeven facturen ter invordering

Vermeld steeds in het onderwerp van uw mail “Nieuw dossier/uw bedrijfsnaam/NEL….(uw lidnummer)”

Lees hier ook: Belangrijke informatie van Beelen Advocaten en Modero gerechtsdeurwaarders.

Stap 3 

Na overdracht van het eerste dossier aan Modero Gerechtsdeurwaarders ontvangt u van hen een login en wachtwoord om toegang te krijgen tot hun webapplicatie. U kan via deze webapplicatie op ieder moment al uw doorgestuurde dossiers raadplegen en opvolgen. 

Stap 4

Gerechtsdeurwaarder Modero neemt de invordering in handen. Modero screent uw klant en zal deze op verschillende manieren (brief, telefoon, SMS) aanzetten tot betalen. Wanneer daar geen gevolg aan gegeven wordt, krijgt uw klant een laatste minnelijke mogelijkheid via een aanmaning. Indien er na deze aanmaning nog geen betaling volgt vraagt Modero uw akkoord voor een solvabiliteitsonderzoek (25€  excl. btw). Op basis van de resultaten van dit solvabiliteitsonderzoek beslist u of er een gerechtelijke procedure wordt opgestart.

Stap 5

Wanneer uw klant solvabel blijkt te zijn en u neemt de beslissing om een gerechtelijke procedure te starten, wordt er overgegaan tot dagvaarding en zal Beelen Advocaten uw dossier verdedigen voor de rechtbank.

Mocht uit het solvabiliteitsverslag blijken dat uw klant niet solvabel is maar u beslist om toch een procedure te starten, dan worden de kosten aangerekend aan het voordeeltarief (zie voorwaarden op intekendocument).

U leest hier meer over de procedure

Wenst u meer info? Contacteer onze collega Nadia Van Nuffel via nadia.vannuffel@nelectra.be of via telefoon: 02/550.17.17.

Nog niet aangesloten bij deze dienstverlening?

<- Keer terug naar vorige pagina en vul het intekendocument in