AREI 2020- Ledenprijs

ENKEL VOOR LEDEN 

Boek 1: Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

Cover Arei 2020 small low

Het nieuwe Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) werd op 28 oktober gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het huidige reglement dateert al van 1981 en na een laatste grondige update in 2012, werd beslist om de structuur van het huidige AREI thans volledig te herzien.

In deze eerste fase werd het meer dan 280 artikelen tellende reglement herschikt en opgedeeld in drie boeken. Het opzet hiervan is de leesbaarheid te verhogen en het AREI meer evolutief te maken. Het nieuwe AREI vervangt het huidige AREI en zijn ministeriële besluiten en trekt die in vanaf 1 juni 2020.

Het nieuwe AREI bestaat uit 3 thematische boeken. Elk boek bevat een installatieniveau en de reglementaire veiligheidsvereisten voor die installaties:

  • Boek 1: Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning
  • Boek 2: Elektrische installaties op hoogspanning
  • Boek 3: Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

Bij Nelectra kan u als lid het eerste boek van het AREI over de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning aan voordeeltarief bestellen. 

!!VOORDEELPRIJS!! boek 1: Bestel snel, deze prijs is beperkt geldig!

Nieuwe Nelectra-leden: gratis
Voor leden: 61,32€ per boek, excl. 6% btw & verzendkosten
Betaalt u een informatiebijdrage? Dan kan u ook genieten van deze gunstige ledenprijs.