Arbeidsreglementering

 

CAO

Op donderdag 2 december 2021 ondertekenden de werkgeversorganisaties en de vakbonden een Nationaal Akkoord voor alle arbeiders (paritair subcomité 149.01) in de elektrosector voor de periode 2021-2022.

Nelectra heeft tijdens deze onderhandelingen de verdediging van de kleine en middelgrote bedrijven op zich genomen en we zijn ervan overtuigd dat we een evenwichtig akkoord hebben bereikt met enerzijds flexibiliteit voor onze werkgevers met goedkope vrijwillige overuren, een eenvoudige procedure voor nieuwe arbeidsregelingen en een optimalisatie van de mobiliteitsregeling, en anderzijds ook de traditionele loonsverhoging voor de arbeiders, die in 2021 uitzonderlijk wordt aangevuld met een eenmalige coronapremie.

U kan hier de volledige tekst van het Nationaal Akkoord nalezen met alle details.

Raadpleeg hier de deelcao’s:

Raadpleeg hieronder de CAO-gids 2021-2022.
Voor nadere toelichting en gedetailleerde interpretaties kan u als lid steeds bij Nelectra terecht. 

Als u ingelogd bent, leest u hieronder enkele belangrijke wijzigingen voor u als werkgever. U ziet hieronder geen extra informatie? Log dan eerst in.

CAO-gids