Arbeidsreglementering

 

CAO

Op 16 oktober 2023 ondertekenden de sociale partners van de sector elektriciens een akkoord voor alle arbeiders (paritair subcomité 149.01) in de elektrosector voor de periode 2023-2024. Dit akkoord werd eerder goedgekeurd door het bestuursorgaan van uw federatie Nelectra en de achterban van alle andere sociale partners.

Nelectra neemt tijdens de sectorale onderhandelingen steeds de verdediging van de kleine en middelgrote bedrijven op zich. 

U kan hier de volledige tekst van het Nationaal Akkoord 2023-2024 nalezen met alle details.

Raadpleeg hier de deelcao’s:

Voor nadere toelichting en gedetailleerde interpretaties kan u als lid steeds bij Nelectra terecht via info@nelectra.be of 02/ 550.17.11

Als u ingelogd bent, leest u hier de belangrijkste wijzigingen voor u als werkgever.