Tewerkstelling

Mobiliteits-/verplaatsingsvergoeding

 

In onze sector wordt er een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten verplaatsingen:

  • het woon- werkverkeer
  • de verplaatsing die onder de arbeidstijd vallen
  • de verplaatsing waarvoor mobiliteit kan betaald worden (specifiek voor onze sector)

Jaarlijks worden -vanaf 1 februari -de mobiliteitsvergoedingen en de bijdragen van de werkgeverbijdrage in het woon-werkverkeer (privé-vervoer) geïndexeerd.

De berekeningstabellen en een interessant document met meer informatie kan u hieronder raadplegen als u ingelogd bent. U ziet hieronder geen documenten? Log dan hier eerst in. 

Mobiliteit & verplaatsingsvergoedingen

Raadpleeg hier de berekeningstabellen: