Tewerkstelling

 

Loonberekening

Vrijwillige overuren

Het sectoraal akkoord dat de elektrosector afsloot voor 2021-2022 bevat meer flexibiliteit voor werkgevers. Zo kan u het aantal vrijwillige overuren dat arbeiders mogen presteren optrekken tot 220 vrijwillige overuren per kalenderjaar.     

Ondernemingen die van deze mogelijkheid gebruik willen maken dienen hiertoe een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten. In bedrijven zonder vakbondsafvaardiging volstaat een toetredingsakte die een aantal verplichte vermeldingen moet bevatten.

Vergeet niet dat u ook een schriftelijk akkoord van uw werknemer nodig heeft, dat om de 6 maanden vernieuwd moet worden.

Ingelgode leden lezen meer informatie hieronder en downloaden de modeldocumenten die Nelectra voor u heeft opgemaakt. Er is geen extra tekst hieronder? Log dan eerst in.