Tewerkstelling

Voordelen & vergoedingen

 

Ecocheques

In het paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie (PSC 149.01) werd volgend sectoraal akkoord gesloten inzake de toekenning van ecocheques:

  • Aan elke voltijds tewerkgestelde arbeider wordt jaarlijks 1 schijf van ecocheques betaald, ter waarde van € 250,00.
  • De betaling van deze ecocheques vindt jaarlijks plaats op 15 november. De referteperiode loopt telkens van 1 oktober van het voorgaande jaar t.e.m. 30 september van het lopende jaar. 

Ook voor de bedienden van PC 200 geldt een gelijkaardig systeem: hen komt eveneens het bedrag van 250 euro toe, gelijkstellingen met gewerkte dagen, pro rata uitbetaling voor deeltijdse werknemers, enzovoort. Verschillend is wel dat de ecocheques dienen te worden toegekend in de loop van de maand juni (referteperiode van de maand juni vorig jaar tot mei van dit jaar).

Heeft u ze nog niet besteld? Als Nelectra-lid kunt u de ecocheques aan een voordeeltarief bestellen via onze webshop. 

 

 

Maaltijdcheques

De bedienden uit de elektrosector die tot het paritair comité 200 behoren, krijgen in juni een bruto premie van 250 euro ter verhoging van de koopkracht. Dit kadert in de afgesproken loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015-2016.

Log in en lees hier hoe u dit hen precies kunt toekennen.

 

Scholingsbeding

Een werknemer die een dure, door u betaalde, opleiding volgt en enkele maanden later de deur achter zich dicht trekt om de opgedane kennis elders te gelde te maken… het is een risico. Onze aangesloten alarminstallateurs- werkgevers, weten er zeker over mee te praten. De wettelijk verplichte basis- en bijscholingscursussen kosten handen vol geld! Maar volgens het ‘scholingsbeding’ principe heeft u de mogelijkheid een deel van de kosten te recupereren.

Lees hier verder wat de mogelijkheden zijn tegen een voortijdig vertrek van deze werknemer.