Tewerkstelling

 

Loonberekening

Minimumlonen

PsC 149.01: Op 1 januari 2022 verhogen de lonen van de arbeiders ingevolgde indexering met 3,95% 

PC 200: Op 1 januari 2022 verhogen de lonen van de bedienden ingevolge indexering met 3,58%. Raadpleeg hier de loonschalen.

PC 201: Op 1 januari 2022 verhogen de lonen van de bedienden overeenkomstig het sectoraal akkoord 2021-2022 met 8 euro bruto per maand.
In tegenstelling tot PC149.01 en PC200, worden de lonen binnen PC 201 niet automatisch op 1 januari geïndexeerd maar wel op het ogenblik dat het indexcijfer tegenover de laatste aanpassing met 2 % gestegen is.

Als u ingelogd bent, kan u hieronder het overzicht van de (minimum)lonen van de arbeiders en de sociale lasten raadplegen.

Minimumlonen

Sociale lasten

Anciënniteitstoeslag

Anciënniteit (de jaren van de beroepservaring) speelt een belangrijke rol bij het bepalen van het loon. Jaarlijks wordt het loon verhoogd met een anciënniteitstoeslag. Als u ingelogd bent, leest u hieronder meer informatie over de regeling in PSC 149.01. En u kan via de button ook een overzicht raadplegen. Is deze informatie niet zichtbaar? Log dan hier in.