Tewerkstelling

 

Loonberekening

Minimumlonen

PSC 149.01:
Op 1 januari 2021 verhogen de lonen van de arbeiders in PSC 149.01 met 0,90% ten gevolge van een indexaanpassing.

PC 200:
Op 1 januari 2021 verhogen de lonen van de bedienden in PC 200 met 0,95% ten gevolge van een indexaanpassing.

Als u ingelogd bent, kan u hieronder het overzicht van de (minimum)lonen van de arbeiders en de sociale lasten raadplegen. 

Minimumlonen

Sociale lasten

Anciënniteitstoeslag

Anciënniteit (de jaren van de beroepservaring) speelt een belangrijke rol bij het bepalen van het loon. Jaarlijks wordt het loon verhoogd met een anciënniteitstoeslag. Als u ingelogd bent, leest u hieronder meer informatie over de regeling in PSC 149.01. En u kan via de button ook een overzicht raadplegen. Is deze informatie niet zichtbaar? Log dan hier in.