Tewerkstelling

 

Loonberekening

Minimumlonen

Loonindexering PSC 149.01: Op 1 januari 2019 verhogen de lonen van de arbeiders in PSC 149.01 met 2,21% ten gevolge van een indexaanpassing.

Loonindexering PC 200: Op 1 januari 2019 verhogen de lonen van de bedienden in PC 200 met 2,16% ten gevolge van een indexaanpassing.

Als u ingelogd bent, kan u het overzicht van de (minimum)lonen van de arbeiders raadplegen.

Anciënniteitstoeslag

Anciënniteit (de jaren van de beroepservaring) speelt een belangrijke rol bij het bepalen van het loon. Jaarlijks wordt het loon verhoogd met een anciënniteitstoeslag. Log in en lees alles over de regeling in PSC 149.01.