Tewerkstelling

 

Outplacement

In het geval u te maken heeft met een bediende die ressorteert onder het ANPCB (PC200; o.a. de bedienden in de sector elektriciteit installatie en distributie) werd een sectorale outplacementbegeleiding georganiseerd. Lees meer...