Veiligheid en welzijn op het werk

 

 

Codex over het welzijn op het werk

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, ook de "welzijnswet" genoemd, is de basiswet op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk. Deze wet schept een kader waarin de uitvoeringsbesluiten genomen worden, voor het merendeel gebundeld in de “Codex over het welzijn op het werk”.

Van ARAB naar Codex
Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) werd goedgekeurd in de jaren 1946-1947. Op dat moment had het reglement tot doel alle reglementaire en algemene bepalingen betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, in één enkele tekst bijeen te brengen en te coördineren. In de loop van zijn 50-jarig bestaan is het ARAB onder invloed van allerhande factoren herhaaldelijk ingrijpend gewijzigd. Onder deze factoren kunnen onder meer vernoemd worden: de evolutie van de Europese wetgeving, de technologische evolutie, de staatshervorming en een groeiende aandacht voor psychosociale aspecten bij de arbeid.

De nieuwe reglementering heeft een duidelijke hiërarchische structuur: wet, codex en indicatieve richtlijnen. Vroeger zag de hiërarchie er anders uit. Toen bestond de filosofie eruit om alles tot in detail in de reglementaire teksten te gieten. De reglementering zelf was opgebouwd op basis van twee niveaus: de wet van 10 juni 1952 en haar uitvoeringsbesluiten, het ARAB. Probleem was echter dat niet alle voorkomende gevallen kunnen voorzien worden en dat deze structuur niet toeliet om kort op de bal te spelen.
De reglementering holde dus achter de evoluties aan. Daarom werd bij de herstructurering gekozen voor verschillende niveaus.

Voor onze leden bundelden we deze niveauomschrijving alsook de toepassingsgebieden en preventiebeginselen samen.

Als u ingelogd bent, kan u het onderstaande document lezen.
Niet ingelogd, log dan hier eerst in. 

Codex welzijn op het werk