Tewerkstelling

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing

Werkgevers uit de bouw- en aanverwante sectoren waaronder ook de elektrosector worden vrijgesteld om 3% van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de lonen van de werknemers die zij tewerkstellen in ploegverband op werven door te storten aan de fiscus.

Deze maatregel is geldig sedert 1 januari 2018 met terugwerkende kracht. Vanaf 2019 wordt deze lastenverlaging opgetrokken tot 6% van het belastbaar loon en vanaf 2020 tot 18%. Deze maatregel moet het mogelijk maken om de concurrentiestrijd met goedkope Europese werkkrachten te kunnen aangaan.

Als u ingelogd bent, leest u hieronder alle voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om in aanmerking te komen voor dit voordeel.