Tewerkstelling

 

 

Doelgroepvermindering

Het tewerkstellingsbeleid is grotendeels in handen van de gewesten. Terwijl de RSZ-voordelen die eerder structureel van aard zijn een federale bevoegdheid blijven, legt het Vlaamse Gewest met vermindering voor jongeren, ouderen en personen met een arbeidshandicap eigen accenten. Maar hoe weet u voor welke verminderingen u eventueel in aanmerking komt? Log in en lees meer.