Taxen

Kilometerheffing

Op 1 april 2016 werd op het Belgische wegennet de kilometerheffing ingevoerd voor alle vrachtwagens (zowel Belgische als buitenlandse) met een MTM > 3,5 ton. Als referentiepunt wordt steeds uitgegaan van het maximaal toegelaten totaalgewicht, de MTM van de slepen (MTMs).

De kilometerheffing is van toepassing op autosnelwegen en bepaalde gewest- en gemeentewegen.

De berekening van de heffing gebeurt aan de hand van een toestel, een On Board Unit (OBU), dat in elk motorvoertuig met een MTM > 3,5 ton aanwezig moet zijn. U kunt de OBU bestellen op de website van Satellic (momenteel de enige dienstverlener) of ophalen bij één van de 118 servicepunten tegen betaling van een waarborg van 135 euro per toestel.

Opgelet voor controles en boetes: Om te controleren of weggebruikers in orde zijn, doet Viapass in samenwerking met de 3 gewesten controles in België. Als er een overtreding wordt vastgesteld, betaalt u een boete. Dit is een variabele boete, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Meer gedetailleerde info kunt u terugvinden op www.satellic.be en www.viapass.be.