UGENT: OPLEIDING HERNIEUWBARE ENERGIE EN FLEXIBELE STURING

Het afschaffen van de klassieke dag/nacht tarifering op de nettarieven, en het omvormen van de nettarieven op basis van vermogenvraag in plaats van volumevraag (het zogenaamde capaciteitstarief) brengt een nieuwe uitdaging met zich mee. Dit zal zich onder meer uiten in actieve sturingen van verbruik. Hernieuwbare energie koppelen met opslag en dit op zijn beurt relateren aan een flexibele sturing (o.a. elektrische voertuigen en warmtepompen/boilers), betekent een nieuwe uitdaging voor het net van de toekomst.

In deze cursus zullen we verschillende uitdagende en toekomstige technieken analyseren om vooropgestelde mogelijke oplossingen te optimaliseren. Naast een theoretische achtergrond, wordt er ook aandacht besteed aan het verwerven van praktische inzichten via het uitwerken van werkelijke cases en demo sessies. Bovendien reikt deze opleiding technieken aan om de impact van het capaciteitstarief te minimaliseren door het slim aansturen van stuurbare assets of het optimaliseren van algoritmes voor het laden en ontladen van een batterij of een V2G toepassing.

De opleiding start op 22 mei 2024 en bestaat uit 6 lesdagen.

De opleiding richt zich richt zich naar professionals die werken in (of de ambitie hebben om te werken in) de hernieuwbare energiesector, zoals consultancy bedrijven, projectingenieurs en andere actoren die zowel hun theoretische als praktische achtergrond willen uitbreiden voor het integreren én dimensioneren van hernieuwbare energiebronnen en de elektrificering van het eindverbruik.

Meer info en inschrijven:‘Hernieuwbare energie en flexibele sturing’.

Datum en tijdstip:
2024-05-22T14:00:00 2024-06-26T20:00:00
Locatie:
Universiteit Gent UGAIN
Adres:
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
Aanmeldperiode: