Webinars

Webinar: Hoe plaats ik een slimme batterijopslag bij huishoudelijke installaties?

Door de afschaffing van de terugdraaiende teller en de wijzigingen op de energiemarkt door onder meer de komst van het capaciteitstarief in 2022 en de afschaffing van het nachttarief is er een grotere vraag naar het plaatsen van een thuisbatterij. Een batterijopslagsysteem kan de zelfconsumptiegraad beduidend verhogen en bijdragen tot de stabilisatie van het distributienet.

In dit webinar bekijken we de technische implementatie van een thuisbatterij waarbij we de problemen bij de realisatie en keuring niet uit de weg gaan. Zijn er premies en moet u de installatie van een batterij melden? We bundelen alle noodzakelijke informatie om een degelijke huishoudelijke installatie aan te bieden.

Als u ingelogd bent, kan u het webinar hieronder bekijken. 

Welke installatiemaatregelen zijn nodig om bij brand het gebouw veilig te kunnen verlaten?

In het AREI staan voorschriften om brand te voorkomen maar het bevat eveneens maatregelen die vooraf moeten voorzien worden opdat mensen op een veilige wijze het gebouw kunnen verlaten als er toch brand uitbreekt. Welke bepalingen moeten worden toegepast in beide situaties?
Het AREI omschrijft de elektrische maatregelen die genomen moeten worden, daarnaast dient er ook rekening gehouden te worden met de ‘brandnormen” die omschrijven hoe het brandrisico benaderd en geconcipieerd moet worden.

Ingelogde leden bekijken het webinar hieronder. Nog niet ingelogd? Log hier eerst in