Webinars

Innovatieve arbeidsorganisatie en het Top Team Spel

De pensioenleeftijd wordt opgetrokken tot 67 jaar. Maar hoe kan u ervoor zorgen dat u en uw personeel tot 67 jaar gemotiveerd aan de slag blijven? Hoe pakt u de redenen van verloop of ontevredenheid van uw personeel aan? Hoe vermijdt u burn-out of bore-out op de werkvloer?

Deze onderwerpen komen aan bod in het webinar over innovatieve arbeidsorganisatie. Dit houdt in dat arbeid anders (=slimmer) wordt georganiseerd om een antwoord te geven op de hedendaagse uitdagingen en veranderingen.

In dit webinar leert u hoe u aan de hand van de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie en de Nelectra tool - het Top Team Spel - een slagvaardige en klantgerichte onderneming kan creëren in snel veranderende tijden.

 Als u ingelogd bent, kan u het webinar bekijken. Nog niet ingelogd? Log dan hier eerst in.

Kostprijsberekening voor elektrobedrijven

Bent u zeker dat het financiële plaatje van uw bedrijf klopt? Uw onderneming kan immers alleen blijven bestaan én ook groeien als uw projecten ook winst opleveren. Een juiste prijsbepaling is dus het fundament maar tegelijk ook één van de grootste uitdagingen van uw bedrijf. Een degelijke kostprijsberekening is daarvoor noodzakelijk.

Om te weten wanneer u winst maakt en hoeveel, heeft u inzicht nodig in de te verwachten kosten en uw inkomsten. Dat is niet altijd evident, zeker niet voor starters. Maar ook als ervaren ondernemer maakt u best regelmatig de balans op. Nelectra ontwikkelde  - exclusief voor haar leden - een online tool die u toelaat zowel een loon in regie als de kostprijs van een totaalproject te berekenen. Als u ingelogd bent, kan u het webinar volgen.

Wat kan kabelberekening voor u doen?

Kabel-en kortsluitberekeningen van een laagspanningsinstallatie bieden heel wat voordelen. U berekent de meest economische kabelsectie en u bent zeker dat uw installatie veilig en conform de regelgeving wordt gebouwd. Dit webinar geeft u een inzicht in het nut en de meerwaarde van kabelberekening. Dankzij kabelberekening kan u een duidelijke inschatting maken van de materialen die u nodig heeft, maakt u een correcte offerte en plaatst u een kwalitatieve en veilige installatie. Ingelogde leden starten hieronder het webinar.