Met welke arbeidsmiddelen kan u veilig werken op hoogte bij het plaatsen van PV-panelen?

Bij het plaatsen van zonnepanelen is het uitermate belangrijk om de arbeidsmiddelen te kennen en op een correcte manier te gebruiken. Vooral de arbeidsmiddelen voor het werken op hoogte en het verplaatsen van personen en materialen naar die hoogte vragen speciale aandacht. Gedurende de gehele werkcyclus, van lossen, plaatsen, gebruiken en weer weghalen van een ladder of trapladder, rolstelling of stelling en hoogwerker staan werknemers bloot aan risico’s. Lees meer. 

U houdt rekening met volgende risico's: 

• Lichamelijke belasting: bij het tillen, trekken, neerleggen en opstellen van het verplaatsbaar klimmateriaal. Bij langdurig staan op smalle sporten, grote krachtinspanning of reiken buiten de ladder.
• Werken op hoogte: bij het werken op hoogte ontstaat valgevaar. Het valgevaar moet, aangepast aan de specifieke situatie, worden beheerst om ongevallen te voorkomen.
• Klimaat: bij werken op hoogte kan het weer invloed hebben op de veiligheid.
• Verstoring door andere activiteiten, met aanrijdgevaar, aanstootgevaar en/of gevaar op vallende objecten.
• Blootstelling aan andere risico’s, zoals elektriciteit (bijvoorbeeld bovenleidingen, elektrische installaties).

Nelectra's technisch adviseur Freddy Steenackers brengt de belangrijkste veiligheidsmaatregelen. Klik hier voor de tekst

Nelectra ontwikkelde een affiche met daarop de preventiemaatregelen omtrent het opstellen en het gebruik van een ladder. Deze affiche overloopt de te nemen stappen voor wie veilig wil werken. Bestel ze in de webshop.