Laadinfrastructuur binnenkort verplicht bij nieuwbouw en renovatie in Vlaanderen

In uitvoering van een Europese Richtlijn legt de Vlaamse Regering verplichtingen op met betrekking tot laadinfrastructuur voor elektrische wagens op binnen- en buitenparkings bij gebouwen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen residentiële en niet-residentiële gebouwen, tussen bestaande en nieuwe gebouwen en gebouwen waar een ingrijpende renovatie wordt uitgevoerd.

De verplichtingen hebben betrekking op laadpunten maar ook op infrastructuur voor die laadpunten. Voldoende laadinfrastructuur is noodzakelijk om de transitie richting zero-emissie transport zoals opgenomen in het Vlaams Energie- en Klimaatplan te ondersteunen.              

Als u ingelogd bent op onze website, leest u een overzicht van de nieuwe wettelijke verplichtingen. 
Nog niet ingelogd, log hier eerst in