Er komen nieuwe energielabels aan, hoe kwamen ze tot stand?

In 2021 komen er -in verschillende stappen- nieuwe energielabels op de markt. Naar aanleiding van deze introductie krijgen wij -op één van onze redactieraden van ons vakmagazine - de vraag wie verantwoordelijk is voor de meetmethodiek van huishoudtoestellen en op basis waarvan gemeten wordt. Wij vroegen Bram Verckens, diensthoofd algemene directie energie infrastructuur en controles van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie naar wat meer duiding. Lees hier het artikel uit ons magazine ElektroVisie van oktober 2020