AREI - 'Controle en keuringen'

Een diepgaande technische infosessie waarin we de focus leggen op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) in relatie tot controle en keuringen. Deze sessie is van groot belang voor elektrotechnische professionals, inspecteurs en installateurs die betrokken zijn bij het naleven van de voorschriften en het waarborgen van elektrische veiligheid.

Waarom deelnemen? 

• Begrijp de AREI-voorschriften met betrekking tot controle en keuringen
• Leer over de rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen
• Ontvang praktische tips voor een succesvolle controle en keuring

Technische Onderwerpen die behandeld zullen worden:

1. AREI-Voorschriften voor Controle & Keuring:

• Diepgaande bespreking van de betreffende AREI-artikelen
• Verplichtingen voor installateurs en eigenaars

2. Rollen en Verantwoordelijkheden:

• Taken van de keuringsinstantie en installateur
• Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname/controlebezoeken
• Samenwerking voor een vlotte controleprocedure

3. Praktische Tips voor Succesvolle Controle en Keuring:

• Documentatievereisten en voorbereiding
• Veelvoorkomende nalevingsproblemen en hoe deze te vermijden
• Uit te voeren elektrische metingen

=> Naar de inschrijvingspagina