De risicoanalyse coronavirus

Risicoanalyse coronavirus Handelaar

Kan u de veiligheid van uw klanten, uw personeel en uzelf garanderen? Twijfel niet, neem geen risico en maak de Nelectra risicoanalyse!

Als ondernemer wil u doen wat u het liefst doet: ondernemen. Maar bent u er zeker dat dit in de meest veilige omstandigheden kan? Heeft u het infectierisico goed bestudeerd? Voor u, uw klanten en uw personeel? Wist u trouwens dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor de veiligheid van uw personeel? 

Twijfel niet! Maak de Nelectra risicoanalyse. Ze geeft u de mogelijkheid om alle risico’s in uw winkel, toonzaal of op de werkvloer te identificeren, het infectierisico te evalueren en de gepaste voorzorgsmaatregelen te nemen. En ze kan u achteraf veel leed besparen. Een tijdje geleden werd een grootwarenhuis er door een werknemer van beschuldigd dat het te weinig voorzorgsmaatregelen had genomen, zorg dat het u niet overkomt!

Hoe vult u ze in?
Bepaal voor uw zaak welke situaties risicovol zijn of kunnen zijn en ken een risicogetal toe op basis van de kans, de blootstelling en de ernst. Bepaal daarna de maatregelen die u neemt om het risico te verkleinen. Hiervoor kan u putten uit een lijst van maatregelen in het document. Na de keuze van de maatregelen berekent u het restrisicogetal. Indien dat te hoog is, dan raden wij aan om bijkomende maatregelen te nemen alvorens deze activiteit op te starten zodat u de veiligheid kan garanderen.

Nelectra stelt 2 risicoanalyses ter beschikking: één voor de elektro- en keukenhandelaar en één voor de elektrotechnische installateur en beveiligingsondernemer. 

Om de risicoanalyses te downloaden, moet u ingelogd zijn.
Log hier eerst in. 

De risicoanalyse voor handelaars

De risicoanalyse voor elektro- en beveiligingsinstallateurs